Trať
Poradie Číslo Priezvisko a Meno ČAS        Pohlavie Klub Kategória Cieľová fotka
                       ŽENA