MOŠOVCE TRAIL 2019

Registrácia Zoznam účastníkov Výsledky Foto

Hlavný partner:

Partneri:

                

                

        

Usporiadateľ: TURIEC.RUN

Dátum:
• 14. júl 2019 (nedeľa)

Miesto:
• Mošovce, Športovo-rekreačný areál Drienok a okolie

Trate:
• 15 km, najvyšší bod trate Drienok 1268 mnm.
• 7 km
• detské behy (4 kategórie podľa veku v dĺžke od od 600 m do 1600 m budú upresnené na mieste v deň pretekov)

Štart / Cieľ:
Trávnatá plocha pri kúpalisku Drienok.
• od 10:00 hod. štart detských behov
• 11:00 hod. spoločný štart pre trate 7 km a 15 km

Štartovné:
15 km
13 € pri prihlásení do 3. júna.2018
15 € pri prihlásení od 4. júna do 8. júla 2018

7 km
10 € pri prihlásení do 3. júna 2018
12 € pri prihlásení od 4. júna do 8. júla 2018

 • Štartovný balíček pre trate 15 km a 7 km obsahuje: štartovné číslo,
  občerstvenie počas a po pretekoch, zdravotnícke zabezpečenie počas
  pretekov, vstup do bazénov, batôžtek s logom pretekov, 0,5 l nápoj, gél,
  tyčinka. Balíček v tomto rozsahu bude pripravený pre prvých 100
  prihlásených účastníkov.
 • Vrátenie štartovného je možné do 14. dňa pred pretekmi vo výške 50% z uhradenej sumy. Výška štartovného nezávisí od dátumu prihlásenia, ale od dátumu zaplatenia štartovného na účet organizátora.
 • Štartovné je možné zaplatiť na účet organizátora v Prima banke Slovensko a.s. do 6. júla 2018, alebo pri prezentácii v deň pretekov. Číslo účtu je SK32 5600 0000 0025 3827 0001.  Podrobnosti k platbe obdržíte emailom na základe on-line prihlášky na našej webovej stránke. Do informácie pre prijímateľa uveďte MT (Mošovce Trail).
 • Štartovné pre detské behy je 1€ a bude možné ho zaplatiť pred pretekmi  na mieste. Každý účastník, ktorý absolvuje niektorú z detských tratí, bude mať možnosť zapojiť sa bezplatne do sprievodných pohybových hier a atrakcií a získať „sladkú odmenu“.

Prihláška:
On-line prihláška bude funkčná do 6. júla 2018 do 23:59:59 hod. Po tomto termíne sa bude možné prihlásiť ešte v deň pretekov pri prezentácii.

Prezentácia:
V deň pretekov od 8:30 hod. do 10:00 hod. v areáli Drienok. Prezentácia detí na detské behy bude ukončená o 9:45 hod.

Kategórie:
15 km trať
– Muži do 40 rokov
– Muži nad 40 rokov
– Ženy do 40 rokov
– Ženy nad 40 rokov

• 7 km trať
– Muži do 40 rokov
– Muži nad 40 rokov
– Ženy do 40 rokov
– Ženy nad 40 rokov

Ocenený bude prvý pretekár v každej kategórii.

Povinná výbava na trať 15 km:
– 500 ml vody
– nepremokavá bunda
– elastická bandáž (dĺžka 2 m)
– telefón s uloženými telefónnymi číslami na riaditeľa pretekov (Bohdan Basarab) 0905 565 906 a vedúceho záchrannej služby (Michal Repiščák) 0902 204 420
– štartovné číslo (umiestnené na hrudi na viditeľnom mieste).

Podmienky a povinnosti účastníkov:

  1. Prihlásenie sa on-line prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
  2. Účastníci vo veku 14 rokov a mladší môžu štartovať len na trati 7 km a iba v sprievode dospelej osoby.
  3. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov na tratiach 7 km a 15 km zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
  4. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Odporúčame pretekárom, aby boli v deň pretekov poistení. Lekárska služba bude zabezpečená len do skončenia všetkých behov.
  5. Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
  6. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí absolvujú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
  7. Účastník, ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky berú na vedomie, že nesú zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči druhým osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.
  8. Účastník odoslaním online prihlášky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov usporiadateľom v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo výlučne na účely organizácie pretekov.
  9. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi a sprievodnými pohybovými hrami.
  10. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie, alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii pretekov. O všetkých prípadných zmenách budú organizátori informovať na webovej stránke a na facebooku pretekov.

Viac informácií sa dozviete na stránke www.gpt.sk/index.php/mosovce, alebo nás kontaktujte emailom na mosovce@gpt.sk.

Tešíme sa na všetkých účastníkov 1. ročníka Mošovce Trail!

Mapy a profily tratí:
Trasa 15 km, zdroj: https://www.gpsies.com/

Turistické značené trasy v rámci pretekov Mošovce Trail 2018, zdroj: https://mapy.hiking.sk/